MyTalent.co.il - הצהרת פרטיות

MyTalent.co.il מחוייבת על שמירת פרטיות

ה- "פרופיל" האישי שלך

"פרופיל" אישי כולל את התיאור שלך: תיאור מראה חיצוני, פירוט כשרונותיך ותמונות אישיות שלך. פרטיים אישיים כגון: טלפון, כתובת, ת.ז וכד' אינם מפורסמים ב"פרופיל" האישי שלך, ושימושם ייעשה אך ורק אם נדרש לכך עפ"י דין.
ה-"פרופיל" האישי שלך נגיש לשאר הגולשים באתר.

כתובת IP

כמקובל ברוב אתרי מסחר אלקטרוני, גם אנו שומרים את כתובת ה IP שלך, וכן את כתובת הדף ממנו הגעת לאתרנו. נתונים אלו נאספים לצרכי ניהול שוטף של האתר, יעילות המערכת, ולצורך פתרון תקלות טכניות. אנו משתמשים בכתובת ה IP לצורך זיהוי הגולש וקבלת נתונים אודותיו.

שימוש בקבצי Cookie

יתכן שבעת ביקור באתר יעשה איסוף של מידע לא אישי המעיד על אופן השימוש שלך באתר, זאת על מנת ללמוד את התנהגות הגולש ואת צרכיו, ולשפר את תנאי הגלישה באתר.

אנו משתמשים בקבצי cookie בעת הרשמה לאתר בכדי להבטיח את תקינותו של הליך ההרשמה לאתר.
קבצי cookie מוקצים לך באופן אישי, ורק שרת האינטרנט אשר הנפיק לך את ה cookie יכול לקרוא אותם. אחת המטרות העיקריות של קבצי cookie היא לספק נוחות וחיסכון בזמן. בעת ביצוע התאמה אישית בדף כלשהו, קבצי ה cookie עוזרים לאתר לשמור על הנתונים הללו, ולאחזר מידע זה בעת ביקור נוסף באתר.

רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים לקבל קבצי cookie באופן אוטומטי. לרוב באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן ולסרב לקבל קבצי cookie. במקרה זה ייתכן שלא תוכל ליהנות באופן מלא מתכונותיו של אתר זה.

כתובת דואר אלקטורני

אנו ב- MyTalent.co.il מבטיחים שלא לפרסם, לחשוף ולעשות שימוש אחר כלשהו בכתובת דואר האלקטרוני שלך. אנו נשתמש בה על מנת לתת לך התראה על הודעה חדשה המצפה לך באתר, ולצורכי אחזקה כגון: שליחת סיסמא מחודשת בעת אובדן סיסמא קיימת, קבלת עדכונים שוטפים אודותינו וכו'. באפשרותך להפסיק את קבלת העדכונים מאתרנו. לשם כך יש לגשת ל- "פרופיל" ולאחר מכן ל– "הגדרות פרופיל".

קישורים

MyTalent.co.il מכילה דפים ובהם קישורים לאתרים אחרים. כשלוחצים על קישורים אלה, עוברים לאתר אחר, ובו תקנות אחרות. לפיכך אנו מבקשים לקרוא את הצהרת פרטיות של אותו אתר אליו עוברים, שכן הצרתו וודאי שונה מהצהרת הפרטיות באתרנו.

שינויים בהצהרת הפרטיות

MyTalent.co.il תעדכן מדי פעם את הצהרת הפרטיות שלה. במקרה זה יופיע גם תאריך העדכון האחרון, וכן תישלח הודעה בולטת על כך לכל הגולשים והחברים באתר.

מידע ליצירת קשר

MyTalent.co.il מקבלת בברכה את הערותייך לגבי הצהרת הפרטיות. אם נוצר הרושם כי פעלנו בהתאם להצרה זו, ניתן לפנות אלינו באמצעו דף יצירת קשר או בדואר רגיל לכתובת הנ"ל: contact@mytalent.co.il

MyTalent.co.il

אתר MyTalent.co.il עובד בחסות אלפאנומריקס בע"מ.